Gruppe 2

Få patienter har valgt at være tilmeldt sygesikringen, gruppe 2.

Dvs. man skal betale for at gå til læge og frit kan vælge hvilken læge man vil gå til.

Vi opfordrer til at være tilmeldt gruppe 1, uden egenbetaling, da vi mener det giver bedre sammenhæng i behandling.

 

Egenbetaling for gruppe 2 patienter:

Konsultation læge/klinikpersonale:                        400 kr.

E-mail konsultation:                                                   50 kr.

Telefonkonsultation, læge/personale:                     50 kr.

Henvendelse i klinikken mhp. receptudskrivelse, prøvesvar, henvisning mm.      200 kr.

Henvendelse samt svar pr. brev:                               200 kr.

Receptudskrivelse ved telefon:                                  50 kr.

Receptudskrivelse over internettet:                          50 kr.

Lægebesøg i hjemmet:                                                 1000 kr.